Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Haensel Hubert

PR 013: Exodus

PR 013: Exodus

Haensel Hubert

Situace mezi hvězdami Mléčné dráhy je v září 1331 nového galaktického letopočtu mimořádně napjatá. Zatímco hyperbouře maximálně ztěžují mezihvězdné lety kosmických lodí, také politická situace se vyostřuje.
Arkonidské Křišťálové impérium a Liga svobodných Pozemšťanů proti sobě stojí s maximálně vyzbrojenými vojsky. Zřejmě se opět schyluje k mezihvězdné válce. Jablkem sváru je hvězdný archipel Hayok, v jehož blízkosti se doslova zničehonic vynoří neznámá hvězdokupa.
Perry Rhodan tuší, že toto vše je začátkem něčeho většího. Spolu se svým starým přítelem Atlanem se Pozemšťan vydává do nitra hvězdného oceánu Jamondi. Jenže kontakt je přerušen a oba muži jsou od té doby nezvěstní.
Změny ve vesmíru mezitím postupují dál. Postihují planety, jejichž obyvatelstvo většinou se změnami nepočítalo. Na Zemi tento šok znamená, že pro lidstvo nastává nový Exodus...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 013


PR 015: Hvězdný útes

PR 015: Hvězdný útes

Haensel Hubert

Situace mezi hvězdami Mléčné dráhy je v září 1331 nového galaktického letopočtu mimořádně napjatá. Zatímco hyperbouře maximálně ztěžují mezihvězdné lety kosmických lodí, také politická situace se vyostřuje.
Arkonidské Křišťálové impérium a Liga svobodných Pozemšťanů proti sobě stojí s maximálně vyzbrojenými vojsky. Zřejmě se opět schyluje k mezihvězdné válce. V této době se Perry Rhodan společně s Atlanem, prastarým Arkonidanem ztratí v tajuplném hvězdném oceánu Jamondi. Od té doby jsou nezvěstní.
Na Zemi a dalších planetách obydlené části Mléčné dráhy ve stejnou chvíli udeří navíc změna takzvané hyperimpedance - přístroje založené na využití pětidimenzionálních energií kompletně selhávají, hrozí totální chaos. V těchto temných hodinách se ale Pozemšťané dokážou semknout a spolupracovat.
Jen let ke hvězdám, který byl ještě nedávno něčím zcela samozřejmým, se jeví jako mimořádně obtížný. To poznají členové posádky lodi Richard Burton, vyslané na Hvězdný útes...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 50,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 015


PR 021: Mrtví žijí déle

PR 021: Mrtví žijí déle

Haensel Hubert

V roce 1331 n.g.l. postihuje převážně nepřipravenou Mléčnou dráhu zvýšení hyperimpedance: Nikdo nebral vážně varování Perryho Rhodana před touto událostí, dokonce i Liga svobodných Pozemšťanů na ni použila jen část svých zásob.
Přitom však lze mluvit o štěstí, že zmatky těchto dní dočasně odložily propuknutí otevřeného nepřátelství mezi velkými galaktickými říšemi Arkonidanů a Pozemšťanů.
Problémy Země ale nelze v žádném případě podceňovat: Perry Rhodan, Pozemský rezident, je nezvěstný - ztratil se v zlověstném hvězdném oceánu Jamondi. Jakoby na oplátku se zničehonic na Zemi objevili neznámí tvorové, o kterých, jak se zdá, nikdo nic neví, dokonce ani oni sami ne.
K této neřešitelné hádance se připojuje ještě další fenomén zcela jiného druhu: rovněž zničehonic se záhadným způsobem utváří kolem muže jménem Carlosch Imberlock jakýsi kult, který nehlásá nic menšího než konec světa.
Jeden muž a jeho nové poslání se proti tomu snaží klást odpor, neboť pro něho platí, že „Mrtví žijí déle"...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 021


PR 049: Bojovníci za mír

PR 049: Bojovníci za mír

Haensel Hubert

V roce 1332 putují Perry Rhodan a Atlan, oba nesmrtelní a bývalí rytíři Hlubiny, stále jesště hvězdným oceánem Jamondi. Bok po boku s Motany, podobnými lidem a s Nomádem Rorkhetou se účastní boje proti Kybbům, uzurpátorům Jamondi.
Po počátečních úspěších ovšem optimismus praskne jak mýdlová bublina, kdyžse poprvé střetnou s Kybb-Traky. Motanové a Motany se dalido války při vědomí své neporazitelnosti a využili momentálně příznivých okolností - jenže za to museli krvavě zaplatit.
V jednébitvě nad Baikhai Cainem přišlio 21 lodí. Co může pořídit zbývajících čtyřicet proti obrovské kybbské flotile?
Avšak boj ještě není ztracen: Perry Rhodan na Baikhai Cainu vysvobodil zmimočasového exilu "Mediální hlídku". S ní sena cestě objevují skuteční BOJOVNÍCI ZA MÍR...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 49


PR 050: Krvavá noc na Barinxu

PR 050: Krvavá noc na Barinxu

Haensel Hubert

V roce 1332 n.g.l. Perry Rhodan a Atlan, dva nesmrtelní a někdejší Rytíři Hlubiny, stále ještě putují hvězdným oceánem Jamondi. Bok po boku s Motany podobnými lidem a Rorkhetou Nomádem vedou boj proti uzurpátorům Jamondi Kybbům.
Po jistých počátečních úspěších ovšem jejich sebevědomí prasklo jako mýdlová bublina, když byli poprvé konfrontování s Kybb-Traky. Motanové válku zahájili s přesvědčením o své nepřemožitelnosti a své momentální výhodě - za to však museli krvavě zaplatit.
V jediné bitvě nad Baikhal Cainem přišli o 21 lodí. Co pořídí zbývajících čtyřicet proti kybbské armádě?
Avšak boj ještě není ztracen: Perry Rhodan na Baikhal Cainu vysvobodil z mimočasového exilu „Mediální hlídku". Ta nyní líčí dávnou minulost a její zpráva směřuje ke strašnému konci, který se nazývá Krvavá noc Barinxu...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 50


PR 062: Mimo veškerou naději

PR 062: Mimo veškerou naději

Haensel Hubert

Na Zemi a planetách osídlených lidmi se píše rok 1332 n.g.l. V tuto dobu pronikli Perry Rhodan a jeho pomocníci z hvězdného oceánu Jamondi do Arphonijské hvězdokupy. K tomu použili Pozemšťan, Arkonidan Atlan, Šozak Rorkheta, Oceánští věštci, takzvaná Mediální hlídka Lyressea a Motany pod Zephydiným vedením DISTANČNÍ STOPU.
Díky tomuto tajuplnému transportnímu systému se podařilo dosáhnout dalšího nového mikrokosmu. DISTANČNÍ STOPA se za nimi ovšem zhroutila: to znemožnilo Kybbům pronásledovat je - ale současně pro ně neexistuje cesta zpět do hvězdného oceánu.
Jestli bylo chytré zvlit tuto cestu, to se teprve musí ukázat. Také v Arphonii jsou Rhodan a jeho přátelé ohrožováni nepřátelskými kosmickými loděmi; ale v poslední minutě se posádce MEČE podařilo uprchnout. Při tom jim pomáhá posádka jiné kosmické lodi. Té, jak se zdá, velí příslušník národa Šazanů.
Aniž by věděli, co bude dál, jedno Perry Rhodan a jeho přátelé tuší: nyní jsou už MIMO VEŠKEROU NADĚJI...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 62


PR 073: Bouře

PR 073: Bouře

Haensel Hubert

V boji proti kybernetickým vojenským silám se Perry Rhodan momentálně nachází v hvězdokupě Arphonii, v bezprostřední blízkosti zámku Kherceše. Tam vládne Tagg Kharzani, strašlivý, avšak tajuplný vládce nad hvězdokupou.
Spolu s Ochránkyní Caryou Andaxi vytváření Perry Rhodan, Atlan a Motany pod velení své hvězdné královny Zephydy takzvanou Alianci morálky. Když bylo ohlášeno zničení Atlanovy kosmické lodi Elebato, zdálo se být vše ztraceno.
Ale pozemšťan se nevzdává: i když je utajená planeta Šedopěnná ohrožena velkou kybbskou flotilou, organizuje Perry Rhodan obranu. A úpěnlivě hledá pomocné prostředky proti útočníkům.
Tak začíná v Arphonii Útok na Šedopěnnou...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 073


PR 076: Arphonijské finále

PR 076: Arphonijské finále

Haensel Hubert

V Arphonijské hvězdokupě se schyluje k rozhodujícím změnám, Alianci morálky se podařilo zachránit planetu Šedopěnnou.
Poprvé po tisíciletích svitla obyvatelům hvězdokupy naděje, že kybbská tyranie na jejich planetách snad skončí...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 076


PR 083: Thortův sen

PR 083: Thortův sen

Haensel Hubert

83. díl série Hvězdný oceán.
Kosmické lodi Ligy svobodných Pozemšťanů se stahují na utajené místo, je vyhlášen krizový plán Karthago 2.
Tajuplný Gon Orbhon se ujímá vlády nad Sluneční soustavou a Rhodan hledá možnost, jak Zemi a její obyvatele
osvobodit...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 083


PR 092: Souboj v Magellanu

PR 092: Souboj v Magellanu

Haensel Hubert

92. sešit SF série Perry Rhodan - Hvězdný oceán.
Země je stále pod nadvládou boha Gona O, Myles kantor a jeho tým obětovali životy, aby
zachránili Sluneční soustavu...
Ze Slunce vyšel mocný psionický impulz, v údajném Gonově rodišti na Parrakhu ve Velkém
Magellanově oblaku se Gonových vojsk zmocnil zmatek, ale ani tak se pozemské expedici
nepodařilo proniknout až na Parrakh...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 092


PR 102: V pevnosti Kolony

PR 102: V pevnosti Kolony

Haensel Hubert

Druhý svazek SF série Perry Rhodan - Terranova.
Po 13 letech od změn kosmických konstant se situace zdánlivě stabilizovala,
Perry Rhodan svolává na Zemi konferenci všech galaktických národů...
Dochází k atentátu a krveprolití, Perry a hrstka dalších unikne, ztráty jsou ale
strašlivé...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 102(2)


PR 103: Mikrobestie

PR 103: Mikrobestie

Haensel Hubert

Třetí pokračování SF řady Perry Rhodan Terranova.
Skupina Sigánců pronásleduje vraždící trpasličí asasíny do kolonové pevnosti,
zde narazí na mikrobestie...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 103(3)


PR 114: Zlatá soustava

PR 114: Zlatá soustava

Haensel Hubert

Stočtrnáctý sešit SF série Terranova z cyklu Perry Rhodan.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 114(14)


PR 115: Život jezerního Charana

PR 115: Život jezerního Charana

Haensel Hubert

Perry Rhodan Terranova č. 115.

  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy
Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 115(15)


PR 122: Stíny nad Halutem

PR 122: Stíny nad Halutem

Haensel Hubert

Po zvláštních událostech na Zemi se děj přesune na jiný důležitý svět Mléčné dráhy: na Halut, domovskou planetu obrovských, ale mírumilovných Haluťanů. Zdá se, že i zde se terminální kolona TRAITOR chystá udeřit...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 122(22)RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.